Manuál - slovenský návod na použitie


FW - samotný firmware

Záloha - firmware, nastavenia, setting SKYLINK+CSLINK